License The following files are free and with no warranty
dft.zip Diskrétní Fourierova transformace, podle testů na počítači SUN Solaris přibližně šestkrát rychlejší než dosud používané algoritmy.
Dicrete Fourier Transform, as a reslut of test on SUN Solaris computer, six-times faster than still used algorithms.
Diskret Fourier Transformation, nach dem Testen auf dem SUN Solaris Computer sechsmal schneller als bisher gebrauchte Rechnungsverfahren.
dp.zip Diplomová práce, Rozpoznávání rukou psaného písma strukturálními a hybridními metodami.
Diploma work, Handwriting Recognition Using Structural and Hybrid Methods of Classification.
Diplomarbeit, Unterscheidung der von Hand geschriebener Schrift durch strukturelle und Hybridmethoden.